اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای الموت شرقی استان قزوین

تأمین مصالح و تجهیزات اختصاصی و انجام عملیات اجرایی گازرسانی به روستاهای الموت شرقی محور دیکین

کارفرما: شرکت گاز استان قزوین
نوع قرارداد: خرید و عملیات اجرایی - PC
سال راه اندازی: 1396
محل: : استان قزوین، شهرستان قزوین
اهداف: گازرسانی به روستاهای الموت شرقی محور دیکین

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.