کنترل طراحی و احداث مدول اول تصفيه خانه فاضلاب صنعتي شهرك صنعتي سفيد رود رشت:

تأمین مصالح و تجهیزات انجام کار های ساختمان و نصب و راه اندازی و بهره برداری قبل از تحویل موقت و سایر خدمات

 کارفرما: شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان

نوع قرارداد: خرید و عملیات اجرایی _PC 

سال راه اندازی: ۱۴۰۰

محل: استان گیلان، شهرستان رشت

اهداف: استفاده مجدد از پساب تصفیه شده شهرک صنعتی سفیدرود رشت در راستای حفاظت از محیط زیست