انجام عملیات خاکی آماده سازی زمین سایت پروژه واحد پلی اتیلن HDPE شرکت پتروشیمی تبریز

این پروژه جهت گسترش و ایجاد کارخانه جدید در پتروشیمی تبریز واحد پلی اتیلن سنگین(HDPE)، آماده سازی زمین، تسطیح و فنس کشی منعقد گردیده است.

کارفرما: شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی EIED
نوع قرارداد: خرید و عملیات اجرایی - PC
سال راه اندازی: 1403
محل: استان آذربایجان شرقی، شهرستان تبریز
اهداف: آماده سازی سایت جدید جهت ایجاد واحد پلی اتیلن (HDPE) تبریز

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.