خرید و اجرای تاسیسات عمومی الکتریکی و مکانیکی گالری های برق پتروشیمی مهر، مروارید و کاویان

اجرای حدود 200, 2متر گالری با سازه بتنی جهت اجرای تأسیسات برق و مکانیک حد فاصل پتروشیمی های مهر، مروارید و کاویان از پست برق 5SS پتروشیمی دماوند و تأمین برق مورد نیاز برای پتروشیمی های مذکور می باشد که در این راستا حدود 100 کیلومتر کابل 300*1 فشار قوی و حدود 50 کیلومترکابل های فشار متوسط اجرا شده است.

کارفرما:شرکت پتروشیمی دماوند
نوع قرارداد:خرید و عملیات اجرایی - PC
سال راه اندازی:1389
محل:استان بوشهر، شهرستان عسلویه
اهداف:تأمین برق پتروشیمی کاویان، مهر و مروارید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.