بازسازی ۵ واحد زلال ساز اکسیلاتور تصفیه خانه آب تهران:

بازسازی ۵واحد زلال ساز اکسیلاتور تصفیه خانه شماره یک، پل ها، پل های دسترسی و کانال های توزیع آب مرتبط به همراه تأمین ابزار، ماشین آلات و مصالح لازم

کارفرما: شرکت تأمین و تصفیه آب و فاضلاب استان تهران

نوع قرارداد: عملیات اجرایی – C

سال راه اندازی: ۱۳۹۲

محل: استان تهران

اهداف: بازسازی واحد های زلال سازی آب