اجرای عملیات گازرسانی به خوشه سیبن از توابع رودبار استان گیلان:

تأمین کلیه کالا، مصالح و تجهیزات پروژه و انجام کارهای ساختمانی، نصب، راه اندازی و سایر خدمات برای انجام کلیه کارهای ساختمانی، مکانیکال، تزریق گاز و راه اندازی

کارفرما: شرکت گاز استان گیلان 

نوع قرارداد: خرید و عملیات اجرایی – PC

سال راه اندازی: ۱۳۹۶

محل: استان گیلان، شهرستان رودبار      

اهداف: گازرسانی به خوشه سیبن به طول ۱۱۲,۰۴۲متر از توابع رودبار و ساخت و نصب ۱,۷۱۹انشعاب