اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و زیرزمینی پتروشیمی لرستان:

اجرای حدود ۵۵۰ هزار اینچ قطر جوشکاری لوله های روزمینی و حدود ۱۵۰ هزار اینچ قطر جوشکاری لوله های زیرزمینی و اجرای حدود ۵۰ هزار اینچ متر لوله کشی رزوه ای روزمینی و زیرزمینی، اجرای حدود ۶۵۰ تن ساپورت، اجرای حدود ۳۰۰ هزار متر مربع رنگ سند بلاست و همچنین حدود ۴,۵۰۰ تن استراکچر و اجرای حدود ۵۰ هزار متر مربع عایق کاری گرم و سرد، بیش از ۱,۰۰۰ تن نصب تجهیزات ثابت و نصب بیش از ۵۰۰ تن تجهیزات دوار، ساخت و نصب حدود ۳۰۰ تن استراکچر، اجرا و نصب و پیش راه اندازی برق و ابزار دقیق واحد های تأسیسات جانبی (UTILITY) و (OFF SITE)

کارفرما: شرکت پتروشیمی لرستان

نوع قرارداد: عملیات اجرایی – C

سال راه اندازی: 1393

محل: استان لرستان، شهرستان خرم آباد

اهداف: تولید پلی اتیلن سنگین و سبک خطی و بوتن