اجرای کلی سیویل، ساخت سازه، تجهیزات و لوله کشی و راه اندازی پروژه HYCO  پتروشیمی کارون:

عملیات اجرایی پروژه هایکو پتروشیمی کارون با هدف تولید سالانه 35 هزار تن منواکسید کربن، 8 هزار تن هیدروژن 

کارفرما:  شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی EIED

نوع قرارداد: خرید و عملیات اجرایی-  PC

سال راه اندازی: ۱۴۰۳

محل: استان خوزستان، منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر

اهداف: تأمین خوراک هیدروژن پتروشیمی کارون