احداث واحد نمزدایی مارون  ۳و احداث واحد های نمزدایی و فشارافزایی مارون ۵ و رامشیر و خطوط لوله مربوطه

در این پروژه ۲,۰۰۰میلیون استاندارد فوت مکعب در روز گاز ورودی که شامل ۱,۷۰۰(میلیون استاندارد فوت مکعب در روز) گاز ترش از سمت کارخانه های گاز و گاز مایع به اضافه ۳۰۰(میلیون استاندارد فوت مکعب در روز) گاز شیرین از سمت کارخانه های گاز جمع آوری شده و به سمت پالایشگاه گاز خلیج فارس بید بلند انتقال یافته و طی فرآیند نمزدایی و فشارافزایی در پالایشگاه و به دنبال آن در شبکه گازی کشور مورد استفاده قرار می گیرد.

کارفرما: شرکت پالایش گاز بید بلند خلیج فارس

نوع قرارداد: طراحی، خرید، اجرا و راه اندازی -EPCC

سال راه اندازی: ۱۴۰۳

محل: استان خوزستان

اهداف: جمع آوری گاز های بالادستی از سمت مناطق مارون و رامشیر به پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس