پروژه آبگیری از تراز های بالا سد یامچی اردبیل:

انجام عملیات اکتشافی و ژئوتکنیکی، احداث برج آبگیر و مجاری آب آور و آب بر و لوله گذاری فولادی به روش پایپ جکینگ، احداث شیرخانه و اتاق کنترل و تهیه و نصب تجهیزات هیدرومکانیکی

کارفرما: شرکت آب منطقه ای اردبیل

نوع قرارداد: خرید و عملیات اجرایی – PC

سال راه اندازی: ۱۴۰۰

محل: استان اردبیل، شهرستان نیر

اهداف: آبگیری از بالاترین تراز ممکن در طول فصول سال به منظور تأمین آب مناسب جهت تصفیه خانه آب سد یامچی