عملیات پوشش داخلی و خارجی لوله های بتنی به قطر ۲۰۰۰ میلیمتر احیای دریاچه ارومیه:

 واگذاری عملیات انجام پوشش داخلی و خارجی ۱۰,۰۰۰متر لوله بتنی پیش تنیده به قطر اسمی ۲,۰۰۰میلیمتر مورد نیاز طرح احیای دریاچه ارومیه  

 کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی

نوع قرارداد: خرید و عملیات اجرایی _ PC

سال راه اندازی: ۱۳۹۷

محل: استان آذربایجان شرقی   

اهداف:  تهیه و اجرای پوشش داخلی و خارجی ۱۰,۰۰۰متر لوله بتنی به قطر ۲,۰۰۰میلیمتر در شاخه های ۶ متری