با امضای تفاهم نامه سه جانبه پالایشگاه بید بلند، پترو نیرو صبا و نیکا کمپرسور رقم خورد

با امضای تفاهم نامه سه جانبه پالایشگاه بید بلند، پترو نیرو صبا و نیکا کمپرسور رقم خورد

با امضای تفاهم نامه سه جانبه پالایشگاه بید بلند، پترو نیرو صبا و نیکا کمپرسور رقم خوردبومی سازی دانش ساخت کمپرسورهای پیشرفته در ایران جریان بومی سازی و رشد توانمندی های ملی و داخلی در صنعت راهبردی و ارزش آفرین پتروشیمی در چهارمین نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت...
رهبری سازمانی در قرن بیست و یکم

رهبری سازمانی در قرن بیست و یکم

رهبری سازمانی در قرن بیست و یکم درهمایش بین المللی رهبری سازمانی در قرن جدید  که هفته گذشته با رویکرد تجلیل از رهبران آینده نگر و با حضور 500 تن از مدیران و متخصصان کشور، توسط شرکت بازارپژوهان مبتکر برگزار شد، دیدگاه ها و مطالب تازه ای مطرح شد که برای بسیاری از...