پترونیروصبا

 

پترونیروصبا به عنوان یکی از شرکت های پیمانکاری فعال در کشور و در زمینه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در ابتدای تاسیس، تلاش کرد با نگاهی پروژه محور تمامی مشکلات و موانع موجود را در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی حل نمایید و تا کنون در این زمینه موفق و نقش آفرینی نموده است.  این نگاه پروژه محور قادر است مدیریتی پویا را در اجرای پروژه ها به نمایش بگذارد که باعث به اتمام رسیدن پروژه ها با کمترین قیمت، کمترین زمان، بهترین کیفیت و با استفاده از استاندارد های شناخته شده در جهان در زمینه مدیریت پروژه شده است که زوایایی از پروژه را مشاهده کنیم که در دیدگاه سنتی مدیریت پروژه همواره مغفول می ماند.

R

دانش فنی و مهندسی داخلی

R

پیمانکار عمومی

R

مهندسی، خرید و اجرا

R

تأمین مالی طرح ها

danesh bonyan

پترونیرو صبا ، شرکت دانش بنیان نوآور

شرکت پترونیرو صبا با تایید روندهای ارزیابی و بررسی های روشمند و جامع، به عنوان “شرکت دانش بنیان  نوآور”، توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری معرفی گردید.

بنیان گذار و رئیس هیات مدیره شرکت پترو نیرو صبا در این خصوص گفت: در پانزدهمین سال فعالیت  پترو نیرو صبا و در تداوم فعالیتهای توسعه ای این شرکت بزرگ و پویا، با خرد جمعی و تلاش هماهنگ سازمانی در یک سال گذشته، برگ تازه ای از موفقیت این شرکت خصوصی رقم خورد و مراتب علمی، پژوهشی و تحقیقی پترو نیرو صبا در روند اجرای طرح های ملی مورد توجه و تأیید نهاد اصلی پشتیبان و تسهیل‌گر اکوسیستم نوآوری، فناوری و کارآفرینی  کشور قرار گرفت.

کنترل و تضمین کیفیت

ساخت و اجرا

تدارکات و خرید

ایمنی و بهداشت محیط زیست

مدیریت و برنامه ریزی پروژه

طراحی و مهندسی

ایمنی و بهداشت محیط زیست

کنترل و تضمین کیفیت

مدیریت و برنامه ریزی پروژه

ساخت و اجرا

تدارکات و خرید

طراحی و مهندسی

شرکت های همکار