طرح مسائل پیمانکاران در جمع مردان سال صنعت نفت

طرح مسائل پیمانکاران در جمع مردان سال صنعت نفت

طرح مسائل پیمانکاران در جمع مردان سال صنعت نفت رئیس هیات مدیره شرکت پترو نیرو صبا در مراسم معرفی و تقدیر از مردان سال صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش به نمایندگی از جامعه پیمانکاران بزرگ کشور به طرح مسائل و مشکلات این بخش پرداخت. طرح مسائل پیمانکاران در جمع مردان سال...