اجرای تجهیز کارگاه، پست و کنترل مرکزی و عملیات شمعکوبی پروژه HYCO پتروشیمی کارون

احداث ساختمان های برق و کنترل به مساحت 2025 متر مربع به منظور تولید هیدروژن و کربن، شمعکوبی به تعداد 1,800 عدد جهت استحکام پی و احداث ساختمان تجهیز کارگاه و ساختمان اداری و انبار به مساحت 780 متر مربع

کارفرما :شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی EIED
نوع قرارداد: خرید و عملیات اجرایی - PC
سال راه اندازی: 1400
محل: استان خوزستان، منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر
اهداف: اجرای ساختمان های تجهیز کارگاه پست و کنترل مرکزی و انجام عملیات شمعکوبی و احداث ساختمان های برق و کنترل

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.