تکمیل پروژه نوسازی و انتقال کارخانه پشم شیشه ایران به منطقه ویژه اقتصادی شیراز:

شرکت پشم شیشه ایران بزرگترین تولید کننده عایق های حرارتی و صوتی در ایران می باشد. در پروژه فوق کارخانه فعلی با قدمت۵۰ سال از داخل بافت شهری شیراز به منطقه ویژه اقتصادی شیراز منتقل می گردد، با انتقال کارخانه به مکان جدید و نصب دستگاه های بروز و مدرن، تولیدات کارخانه افزایش یافته و از تولید۹.۰۰۰ تن پشم شیشه در سال به تولید ۱۴.۰۰۰ تن پشم شیشه در سال ارتقاء می یابد.

کارفرما: شرکت پشم شیشه ایران  

نوع قرارداد: مهندسی، خرید و عملیات اجرایی و راه اندازی – EPCC

سال راه اندازی: ۱۴۰۱

محل:استان فارس، شهرستان شیراز   

اهداف: تکمیل، انتقال و نوسازی پروژه کارخانه پشم شیشه ایران به همراه ارتقاء تکنولوژی

 

NGL1_compress