خرید و نصب خط لوله GRE پتروشیمی دماوند

خرید و تأمین مصالح و تجهیزات و کلیه کار های جهت نصب کامل خط لوله GRE و آزمایش و راه اندازی و رفع عیوب آن

کارفرما: شرکت پتروشیمی دماوند
نوع قرارداد: خرید و عملیات اجرایی- PC
سال راه اندازی: 1396
محل :استان بوشهر، شهرستان عسلویه
اهداف: انتقال آب دریا از طریق لوله های GRE به پتروشیمی دماوند

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.