نصب و اجرای تأسیسات برقی پتروشیمی مهر، مروارید و کاویان:

 اجرای تأسیسات و کابل کشی داخل فنس های پتروشیمی های مروارید و مهر تا پست اصلی برق آنها و اجرای حدود ۵۰ کیلومتر کابل فشار قوی به همراه تأسیسات برق و مکانیک مورد نیاز گالری های برق پتروشیمی کاویان و ایستگاه پمپاژ اتیلن غرب

کارفرما: شرکت پتروشیمی دماوند

نوع قرارداد: عملیات اجرایی – C

سال راه اندازی: ۱۳۹۰

محل: استان بوشهر، شهرستان عسلویه 

اهداف: تأمین برق پتروشیمی کاویان، مهر و مروارید