احداث خط تولید واحد متیل آمین شرکت صنایع شیمیایی نگین سنقر:

: احداث اولین واحد خط تولید متیل آمین کشور با ظرفیت 6/22 تن بر سال به همراه دانش فنی و دانش طراحی داخلی جهت ایجاد بستر های اشتغال زایی و حمایت از تولیدات داخلی

 کارفرما: شرکت صنایع شیمیایی نگین سنقر

نوع قرارداد: مهندسی، خرید و عملیات اجرایی- EPC

سال راه اندازی: 1403

محل: استان کرمانشاه ، شهرستان سنقر

اهداف: احداث واحد متیل آمین با ظرفیت تولید 6/22 تن بر سال