آینده از آن شرکتهای خصوصی و رهبران پیشرو است

یک چهره کارآفرینی کشور بر ضرورت حمایت همگرای نهادهای سیاستگذار از شرکتهای بزرگ بخش خصوصی تاکید کرد.

عمران بائوج گفت: در پیش بینی روندهای آینده، بخش خصوصی بزرگ و توانمند با رهبران و مدیران جسور خود در جهان نقش آفرینی بسیار مهمی خواهند داشت و این موضوع باید مورد توجه نظام حکمرانی قرار گیرد.
وی با ذکر مثالهایی از فعالیت شرکتهای بزرگ خصوصی در خارج از کشور گفت: امروز دولتها با حمایت کامل از بخش خصوصی، پیشران توسعه اقتصادی این بنگاهها و توانمندی اقتصادهایشان شده اند و برای آنها علاوه بر ایجاد تسهیلات لازم، حتی رانت های صادراتی هم ایجاد می کنند تا بازارهای بیشتری را فتح کنند و زمان اجرای طرح ها را به حداقل برسانند. در حالیکه بنگاههای ایرانی باید موضوع تامین مالی و تخصیص منابع را بدون هیچ حمایتی دنبال کنند و لنگ لنگان به پیش بروند.
وی در پایان خاطر نشان کرد که برای تحول و روتق اقتصاد، به رهبران پیشرو در حوزه کسب و کار نیاز داریم که تفاوت و تمایز می آفرینند و در نهایت خلق ارزش می کنند
وی افزود: با این نگاه، شرکت پترو نیرو صبا تلاش دارد با بهینه کاوی و ایجاد بسترهای پایدار تحقیق و توسعه و نیز بسط و رسوخ نوآوری در همه ارکان گروه، رشد ممتد و تدریجی را برای آینده بنگاه پدید آورد. این اقدامات در سرفصلهای تولید، توسعه، تجارت، آموزش و نوآوری و تاب آوری بوده و ابعاد فعالیت شرکت را به لحاظ کمی و کیفی بزرگ خواهد کرد.
رئیس هیات مدیره پترو نیرو صبا در ادامه گفت: این شرکت در نظر دارد، ملاحظات زیست محیطی را در تمامی تصمیمات خود وارد کند و به موضوع اصلاح فرایندها، استفاده کاراتر از منابع، استفاده از منابع تجدید پذیر، کاهش مصرف سوخت فسیلی و کاهش تولید گاز گلخانه ای، بازیافت مواد و ضایعات و کاهش آلاینده های طبیعت برای پایداری حداکثری محیط زیست توجه دارد.