احداث واحد نمزدایی مارون ۳ و احداث واحد های نمزدایی و فشارافزایی مارون ۵ و 8 و خطوط لوله مربوطه

در این پروژه ۲,۰۰۰میلیون استاندارد فوت مکعب در روز گاز ورودی که شامل ۱,۷۰۰(میلیون استاندارد فوت مکعب در روز) گاز ترش از سمت کارخانه های گاز و گاز مایع به اضافه ۳۰۰(میلیون استاندارد فوت مکعب در روز) گاز شیرین از سمت کارخانه های گاز جمع آوری شده و به سمت پالایشگاه گاز خلیج فارس بید بلند انتقال یافته و طی فرآیند نمزدایی و فشارافزایی در پالایشگاه و به دنبال آن در شبکه گازی کشور مورد استفاده قرار می گیرد.
کارفرما: شرکت پالایش گاز بید بلند خلیج فارس
نوع قرارداد: طراحی، خرید، اجرا و راه اندازی -EPCC
سال راه اندازی: ۱۴۰۳
محل: استان خوزستان
اهداف: جمع آوری گاز های بالادستی از سمت مناطق مارون و رامشیر به پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس

پروژه در حال اجرا

اجرا و راه اندازی
خرید، تجهیزات و لجستیک
طراحی و مهندسی پایه تفصیلی
امکان سنجی و خرید لایسنس