رهبری کوانتومی

رهبری سازمانی در قرن جدید، عنوان رویدادی بود که سه شنبه گذشته با حضور 500 تن از مدیران برجسته کشور در مرکز همایش های صدا و سیما و با سخنرانی استادان خارجی و داخلی برگزار شد.

به عنوان یک کارآفرین بخش خصوصی، این افتخار را داشتم که با ارائه ای تحت عنوان رهبری کوانتومی، به شرح دیدگاههای خود درباره الزامات رهبری بنگاههای اقتصادی در قرن بیست و یکم بپردازم.
جانمایه سخنانم در این همایش بزرگ، بر این ایده مرکزی استوار بود که مدیران ایرانی برای شرکت داری و انجام فعالیت در تراز بین المللی و موفقیت در رقابتهای سیاره ای، باید سازمانهای خود را بازطراحی کرده و درک درستی از تحولات شکل گرفته در روندهای طی شده بویژه پس از انقلاب صنعتی اول تا کنون داشته باشند.
اشاره به 4 انقلاب صنعتی و مختصات آنها، شرح ویژگی های جامعه پنجم، توسعه فناوری های نوظهور مثل بایو، نانو، هوش مصنوعی، بیگ دیتا، اینترنت فایوجی و رشد سریع کوانتوم در همه عرصه های زندگی و فناوری، محورهایی بود که برای رهیافت نهایی مدنظر به آنها پرداختم. منظر پایانی سخنرانی من، بر توسعه فردی بر مبنای قاعده اسب تاریک (dark horse ) و ایجاد هم آفرینی (co-creation) در سازمان به عنوان اقدامی آینده نگر که منجر به خلق ثروت، ایجاد مشارکتهای کلیدی و پایدار و پدید آمدن اتصالات عمیق میگردد، متمرکز بود.