شرح مختصر از پروژه MASP

خدمات مهندسی، تامین مصالح ، کالا و تجهیزات، انجام کارهای ساختمان و نصب، پیش راه اندازی و راه اندازی برای پروژه طرح تولید متیل آمین ها به همراه مشتقات آنها در زمینی به مساحت 10 هکتار (به ابعاد 362 متر طول و 279.7 متر عرض) و مدت زمان 48 ماه شمسی با سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری سیگلو توسط شرکت پترو نیرو صبا به انجام خواهد رسید. طرح در 4 ناحیه به شرح زیر تعریف شده است:

ناحیه فرآیندی

- واحد منو متیل آمین با ظرفیت 14000 تن در سال
- واحد دی متیل آمین با ظرفیت 16000 تن در سال
- واحد تری متیل آمین با ظرفیت 16000 تن در سال
- واحد دی متیل آمین اتانول با ظرفیت 7000 تن در سال
- واحد کولین کلراید با ظرفیت 14000 تن در سال
- واحد آمین های سنگین با ظرفیت 3000 تن در سال
- واحد تولید هیدروژن و منواکسیدکربن با ظرفیت 12000 تن در سال
- واحد دی متیل فرمامید با ظرفیت 24000 تن در سال

ناحیه تاسیسات جانبی (Utilities)

- واحد آب
- واحد هوا
- واحد نیتروژن
- واحد بخار
- واحد سوخت
- تصفیه فاضلاب

ناحیه Offsite

- مخازن ذخیره (شامل محصول و خوراک)
- واحد مشعل
- خطوط ارتباطی
- سکوهای بارگیری و تخلیه
- ایستگاه گاز

خوراک مورد نیاز واحدهای طرح شامل:

- متانول به مقدار 62000 تن در سال
- آمونیاک به مقدار 21000 تن در سال
- اتیلن اکسید به مقدار 13000 تن در سال
- منو اکسید کربن به مقدار 12000 تن در سال
- اسید کلریدریک به مقدار 10000 تن در سال
- گاز طبیعی ( ورودی از IGAT)
- آب ( دریافتی از منطقه ویژه)
جهت سرعت بخشیدن به کار و تولید زودهنگام، در فاز یک عملیات زودهنگام ساخت ساختمانهای غیر صنعتی و عملیات خاکی تعریف شده است که در مدت یکسال به انجام خواهد رسید و در فاز دوم و پس از تولید و تایید نقشه های ناحیه فرآیندی عملیات اصلی آغاز خواهد شد و در مدت 3 سال به بهره برداری خواهد رسید.