انجام عملیات نصب مکانیکی پروژه شرکت پتروشیمی کارون HYCO

تکمیل نصب تجهیزات ثابت، دوار، عملیات پایپینگ، ابزار دقیق، نصب ادوات و تجهیزات اطفاء حریق کارخانه هیدروژن و منواکسید کربن شرکت پتروشیمی کارون
کارفرما: شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی EIED
نوع قرارداد: خرید و عملیات اجرایی- PC
سال راه اندازی: 1403
محل: استان خوزستان، منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر
اهداف: تأمین خوراک هیدروژن و مونواکسید کربن پتروشیمی کارون

پروژه در حال اجرا

اجرا و راه اندازی
خرید، تجهیزات و لجستیک
طراحی و مهندسی پایه تفصیلی
امکان سنجی و خرید لایسنس