پتروشیمی انیدرید مالئیک ماهشهر و محصولات وابسته

شامل کلیه کارهای مهندسی پایه و تفضیلی، مهندسی خرید و تأمین مصالح و تجهیزات، انجام کارهای ساختمانی، نصب و راه اندازی برای تولید ظرفیت ۲۰هزار تن انیدرید مالئیک در سال، ۴۰۰۰ تن اسید فوماریک در سال، ۱۵هزار تن رزین های پلی استر غیر اشباع در سال می باشد.
نوع قرارداد: طراحی، خرید، اجرا و راه اندازی _ EPCC
سال راه اندازی: ۱۴۰۴
محل: استان خوزستان، شهرستان ماهشهر
اهداف: طرح تولید انیدرید مالئیک، رزین های پلی استر غیر اشباع و اسید فوماریک

پروژه در حال اجرا

اجرا و راه اندازی
خرید، تجهیزات و لجستیک
طراحی و مهندسی پایه تفصیلی
امکان سنجی و خرید لایسنس