کنترل و دفع سیلاب سایت بندری پارسیان

انجام خاکبرداری و کانال کشی جهت ایجاد کانال های هدایت سیلاب حمل مصالح و دپوی آنها در محدوده مجاور، اجرای لاینینگ پوشش بتنی کانال ها در هرکدام از مسیرهای مذکور به ضخامت 15 سانتی متر، اجرای ژئوتکستایل در محل درزها، اجرای کالورتهای بتنی در محل تقاطع با جاده های موجود، اجرای دراپها و حوضچه های آرامش در موقعیتهای مورد نیاز در کانالها و اجرای Weep Hole در مسیر کانالها
کارفرما: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
نوع قرارداد: خرید و اجرا _PC
سال راه اندازی: ۱۴۰۳
محل: استان بوشهر، شهرستان پارسیان
اهداف: کنترل و دفع سیلاب سایت بندری پارسیان درطرح ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع انرژی بر در سواحل جنوبی

پروژه در حال اجرا

اجرا و راه اندازی
خرید، تجهیزات و لجستیک
طراحی و مهندسی پایه تفصیلی
امکان سنجی و خرید لایسنس