با امضای تفاهم نامه سه جانبه پالایشگاه بید بلند، پترو نیرو صبا و نیکا کمپرسور رقم خورد

با امضای تفاهم نامه سه جانبه پالایشگاه بید بلند، پترو نیرو صبا و نیکا کمپرسور رقم خورد

با امضای تفاهم نامه سه جانبه پالایشگاه بید بلند، پترو نیرو صبا و نیکا کمپرسور رقم خورد بومی سازی دانش ساخت کمپرسورهای پیشرفته در ایران جریان بومی سازی و رشد توانمندی های ملی و داخلی در صنعت راهبردی و ارزش آفرین پتروشیمی در چهارمین نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت...