اعضا تیم

متخصص بازار سرمایه

متخصصان ما تجربه و مهارت زیادی در بازار سرمایه دارند.
الهام عزیزی

الهام عزیزی

سرپرست نوآوری
محمود صادقی

محمود صادقی

روابط مشتری
طراح

طراح

سرپرست نوآوری
فرشید عباسی

فرشید عباسی

سرپرست نوآوری
حمید محمدی

حمید محمدی

توسعه دهنده وب

متخصص بازارهای سرمایه

علی کرمی

علی کرمی

بازاریاب
چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته!
مدیر مالی

مدیر مالی

پشتیبانی مشتریان
متون بلکه روزنامه و مجله در جامعه و متخصصان را می طلبد که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد.
عرفان رضایی

عرفان رضایی

تکنسین
حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد.
احمد هرازپور

احمد هرازپور

توسعه تجاری
کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، متخصصان را می طلبد که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد.
عرفان نوربخش

عرفان نوربخش

حسابدار
کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته می طلبد که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد.
بهاره کرمانی

بهاره کرمانی

اسدی
آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد.
سهیل مردانی

سهیل مردانی

توسعه دهنده
در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد.
مهسا رحیمی

مهسا رحیمی

پشتیبان
شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد.