احداث خط لوله انتقال C2+ از NGL-3100 به NGL-3200:

انجام کارهای ساختمانی، نصب و پیش راه اندازی، راه اندازی و سایر خدمات برای احداث خط لوله انتقال C2+ از NGL-3100 به NGL-3200 به طول 180 کیلومتر

کارفرما: شرکت پترو پالایش دهلران  

نوع قرارداد: اجرا – C

سال راه اندازی: ۱۴۰۱

محل: استان ایلام   

اهداف: انجام کارهای ساختمانی، نصب و پیش راه اندازی، راه اندازی و سایر خدمات برای احداث خط لوله انتقال C2+ از NGL-3100 به NGL-3200 به طول 180 کیلومتر

 

NGL1_compress