پتروشیمی انیدرید مالئیک ماهشهر و محصولات وابسته:

شامل کلیه کارهای مهندسی پایه و تفضیلی، مهندسی خرید و تأمین مصالح و تجهیزات، انجام کارهای ساختمانی، نصب و راه اندازی برای تولید ظرفیت ۲۰هزار تن انیدرید مالئیک در سال، ۴۰۰۰ تن اسید فوماریک در سال، ۱۵هزار تن رزین های پلی استر غیر اشباع در سال می باشد.

 کارفرما: شرکت شیمیایی مدبران شیمی

نوع قرارداد: طراحی، خرید، اجرا و راه اندازی _ EPCC

سال راه اندازی: ۱۴۰۲

محل: استان خوزستان، شهرستان ماهشهر

اهداف: طرح تولید انیدرید مالئیک، رزین های پلی استر غیر اشباع و اسید فوماریک